Pomoc středisku BETLÉM

Dalším počinem v oblasti společenské odpovědnosti Glenmarku byl finanční příspěvek Diakonii Českobratrské církve evangelické – středisku BETLÉM. Středisko BETLÉM se nachází v obci Klobouky u Brna. Betlém poskytuje všestrannou sociální péči dospělým lidem s těžkým tělesným a výjimečně i jiným zdravotním postižením. Jedná o lidi, kteří nejsou schopni sebeobsluhy a potřebují osobní asistenci pečovatele 24 hodin denně, přitom však nevyžadují specializovanou zdravotnickou péči. Cílem domova Betlém je vytvořit svým těžce tělesně postiženým obyvatelům co nejlepší podmínky k vyrovnání se s jejich handicapem a k plnohodnotnému životu s co největší dosažitelnou mírou samostatnosti a osobní spokojenosti. Příspěvek Glenmarku je součástí strategie pomáhat ve vícero oblastech, ale vždy tam, kde je potřeba. Naše léky pomáhají mnoha lidem v boji s nemocemi, v některých případech je ale potřeba lidské pomoci a obětavosti, právě takové, jakou dávají pečovatelé svým klientům ve středisku Betlém.