Podpora Parkinson Slovácko o.s.

Parkinsoniáda 2011

Jak již je tomu zvykem, také v roce 2011 společnost Glenmark Pharmaceuticals podporuje občanské sdružení „Parkinson Slovácko“. Přispěla mu finančním darem na pořádání v pořadí již „4. Parkinsoniády“ ve sportovním centru v Dubňanech, ve dnech 6. – 7. srpna 2011.

Jedná se o sportovně společenskou akci pořádanou pro parkinsoniky nejen z Česka. Parkinsoniády se účastní parkinsonici, kteří soutěží v několika sportovních dovednostech a disciplinách.

K účasti přijíždějí všichni, kteří se rozhodli něco pro sebe a proti této nemoci dělat. Bojovat s ní a trénovat pro život svůj i svých blízkých pod mottem: „Život je pohyb – pohyb je život“. Setkat se s přáteli, poměřit síly a popovídat si s nimi, poradit si navzájem. (Zdroj: Parkinson-slovacko.cz).

Jako každý rok byla i letos hojná účast a celé setkání se velmi podařilo.

Zdroj: Materiály o. s. Parkinson Slovácko

Parkinsoniáda 2010

Také v roce 2010 společnost Glenmark Pharmaceuticals podporuje seniory. Přispěla finančním darem občanskému sdružení Parkinson Slovácko.

V srpnu se konal již 3. ročník „Parkinsoniády“ (7. - 8. 8. 2010). Činnost sdružení Parkinson Slovácko o.s. spočívá především v pravidelných rekondičních cvičeních, vedených a koordinovaných školenou cvičitelkou a také v pořádání pravidelných schůzek, na které společnost zve odborné lékaře, odborníky ve věcech sociálních, bezpečnostních a jiných, se kterými se parkinsonik a jeho okolí setkávají.

Jsme velice rádi, že můžeme takto zajímavé projekty dlouhodobě podporovat.

Dopis předsedy sdružení Parkinson Slovácko o.s. Jana Škrkala (PDF).

Podpora pro Parkinson Slovácko o.s. v roce 2009

Kromě pomoci dětem a postiženým osobám se společnost Glenmark ve svých charitativních aktivitách zaměřuje také na seniory, kteří jsou hlavními příjemci jejích léků zejména v oblasti Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby. Mezi první vlaštovky tohoto charitativního směru patří finanční příspěvek Glenmarku občanskému sdružení Parkinson Slovácko.

Činnost Parkinson Slovácko o.s. spočívá především v pravidelných rekondičních cvičeních, vedených a koordinovaných školenou cvičitelkou a také v pořádání pravidelných schůzek, na které společnost zve odborné lékaře, odborníky ve věcech sociálních, bezpečnostních a jiných, se kterými se parkinsonik a jeho okolí setkávají.

V neposlední řadě občanské sdružení pořádá společné výlety, procházky a družební akce se sousedními kluby v České republice i v zahraničí.

Vedení společnosti Glenmark si cení přínosné a obětavé práce všech členů občanského sdružení a podpořilo „Parkinsoniádu“, která se konala ve dnech 1. – 2. 8. 2009.