Společnost Parkinson, o.s.

2. ročník - Setkání přátel Parkinson webu, říjen 2011

2. ročník setkání přátel Parkinson webu se konal 14. – 15. 10. 2011 v Šiklově Mlýně na Vysočině. Jako každý rok i letos naše společnost akci finančně podporovala.

1. ročník - Setkání přátel Parkinson chatu, září 2010

V termínu 25. - 26. 9. 2010 proběhl v Hradci Králové první ročník setkání Parkinson chatu. Tématem setkání bylo především předání si zkušeností, jak webové stránky Parkinson-cz.net ovlivnily vypořádání se s nemocí dále důležitost uchování si sociální aktivity a další aspekty pomáhající žít lidem s Parkinsonovou nemocí.

Posláním společnosti Parkinson, která akci pořádala, je zlepšovat životní podmínky nemocných parkinsoniků a jejich blízkých. Napomáhat ke zvyšování jejich sebevědomí, učit je žít s touto i přes intenzivní léčbu progradující nemocí a bojovat s ní.

Vedení společnosti Glenmark si cení přínosné a obětavé práce všech členů klubu Parkinson HK a tuto akci podpořilo.