Astma / CHOPN (GRC 3886)

Incidence

Astma je chronické invalidizující onemocnění, jehož incidence se na celém světě rychle zvyšuje a dostupné léky nejsou schopné splnit rostoucí požadavky.

Vzhledem k tomu, že jde o chronické onemocnění, mnoho pacientů vyžaduje terapii po dlouhou dobu, někdy trvající až celý život.

Globální trh s přípravky na astma je odhadován na 8-12 miliard USD.

Léčba a úloha inhibitorů PDE-4

Současné léky zahrnují inhalační ß-agonisty, bronchiální steroidy a antagonisty leukotrienu, které mají za cíl léčit astma pomocí protizánětlivých anebo bronchodilatačních účinků.

Žádná z existujících terapií však není schopná dosáhnout efektivní kontrolu choroby a některé typy léčby, jako jsou steroidy, mají potenciální vedlejší účinky.

Výzkum inhibitorů PDE-4 začal před deseti lety. Cílem je vyvinout sloučeniny, které selektivně inhibují fosfodiesterázu [PDE-4].

PDE-4 je enzym, který katalyzuje metabolismus cyklického AMP (cAMP), sekundárního messengera v buněčných funkcích. Zvýšení intracelulárního cAMP má bronchodilatační a protizánětlivé účinky. Proto představují selektivní inhibitory PDE-4 atraktivní alternativu pro terapii astmatu.

Většina inhibitorů PDE-4 však vykázala vedlejší účinky závislé na dávce, počínaje nejčastějšími problémy, jako je zvracení a nevolnost až po kardiální toxicitu.

GRC 3886 ["Oglemilast"]

Společnost Glenmark zkoumá inhibitory PDE-4 po mnoho let, což vedlo k velmi slibnému hlavnímu kandidátu GRC 3886.

GRC 3886 je vysoce selektivní inhibitor PDE-4, který nemá žádné emetické vedlejší účinky, jak ukázaly zvířecí modely.

Má vynikající in-vitro a in-vivo farmakologické účinky proti svému cíli.

Sloučenina dokončila klinické zkoušky fáze I ve Spojeném království [provedla společnost Quintiles] ve fiskálním roce 2005. Časné výsledky studií fáze I prokázaly, že GRC 3886 je dobře tolerována a farmakokinetika je dobře předvídatelná u lidských dobrovolníků. Další výhodou je, že nezpůsobuje zvracení a nevykazuje kardiovaskulární účinky v nejvyšších dávkách testovaných ve studii.

Sloučenina obdržela povolení od americké FDA v srpnu 2005, aby bylo možné pokračovat v dalších klinických zkouškách ve Spojených státech.

Sloučenina GRC 3886 obdržela také svůj mezinárodní nechráněný název [INN] "Oglemilast" od WHO na základě doporučení exportního poradního výboru v 2. kvartálu fiskálního roku 2005.

Sloučenina vstoupila do klinického zkoušení fáze II v dubnu 2006. Na základě farmakokinetiky a bezpečnostního profilu ve fázi I bude fáze II využívat dávkovací režim jednou denně. Ze dvou časných studií fáze II, které právě probíhají, zkoumá jedna účinky přípravku Oglemilast u pacientů s mírným astmatem, kteří jsou vystaveni antigenní čelenži. Druhá studie hodnotí účinnost molekuly při námahovém astmatu. Nábor do první studie byl dokončen. Výsledky budou k dispozici asi do listopadu 2006.

Studie fáze IIb pro CHOPN byla zahájena v USA.

Analýza provedená v časopise "R&D Directions" ve vydání z března 2006 označila Oglemilast jako jeden z nejlepších 100 zkoumaných léčivých přípravků.

GRC 3886 byla poskytnuta na základě licence společnosti Forest Laboratories, Inc. pro oblast Severní Ameriky a společnosti Teijin Pharma Limited pro oblast Japonska.

V únoru 2008 obdržela společnost Glenmark částku 15 milionů USD od společnosti Forest Labs jako průběžnou platbu. Celková částka obchodu je 190 milionů USD. Společnost Glenmak již obdržela celkově 35 milionů USD jako zálohy a průběžné platby. Společnost obdrží také honoráře po uvedení do distribuce.

Společnosti Glenmark a Forest Labs pracují společně na zahájení dodatečných studií pro další dlouhodobý vývoj přípravku Oglemilast.