Výroba

Brazílie

Brazilská pobočka, Glenmark Farmaceutica Ltda (GFL), kterou vlastní v plném rozsahu společnost Glenmark, získala Laboratorios Klinger v březnu 2004. Jako součást obchodu získala společnost Glenmark formulační zařízení schválené ANVISA, které se nachází v Sao Bernardo do Campo v předměstí Sao Paula, které vyrábí pevné perorální, polotuhé a tekuté perorální přípravky. V současné době pokrývá zařízení produkční potřeby 80 % produktů na trhu v Brazílii a také na trzích v Latinské Americe.

Nasik

Toto moderní zařízení bylo schváleno WHO-GMP a několika mezinárodními regulátory na poloregulovaných trzích. Pokrývá objem požadavků po perorálních tuhých a tekutých přípravcích a externích krémech a prášcích v rámci trhů v Asii (Indie), Afriky, Společenství nezávislých států a Ruska a Latinské Ameriky. V současnosti zaměstnává více než 190 osob.

Společnost v současnosti toto zařízení expanduje a buduje účelovou, na export zaměřenou jednotku, která by pokrývala potřebu po tuhých, polotuhých a tekutých perorálních přípravcích na poloregulovaných trzích.

Baddi

Budování tohoto výrobního závodu v Himachal Pradesh bylo zahájeno ve čtvrtém čtvrtletí fiskálního roku 2005.

Bude pokrývat produkci tuhých, polotuhých a tekutých perorálních a také externích přípravků, jako jsou roztoky, krémy, atd. pro Indii a zvolené poloregulované trhy. Část zařízení bude také splňovat potřeby regulovaných trhů pro určité dávkové formy.

Vysoké Mýto

Medicamenta a.s. je česko-slovenská pobočka, plně vlastněná společností Glenmark (získána v roce 2007), byla založena v roce 1992 ve Vysokém Mýtě. V současnosti má společnost Medicamenta autorizaci k výrobě léků a distribuci léčivých přípravků na trzích v České republice a na Slovensku.

Technologické procesy jsou plně v souladu s ekologickými předpisy. Medicamenta je držitelem certifikace SVP a je certifikována českým regulačním úřadem SÚKL. Medicamenta je také od roku 2003 držitelem registrace pro import z 3. zemí a držitel certifikátu ISO 9001:2000. V současnosti má 88 zaměstnanců, kteří pracují ve výrobním podniku a laboratoři, která hraje důležitou úlohu v zajištění chemické a mikrobiologické kvality dle principů SVP ve Vysokém Mýtě, v obchodním a marketingovém oddělení a hlavní kanceláři v Praze.