Výzkum a vývoj

Oblast výzkumu a vývoje se zabývá vývojem specialit a značkových přípravků pro globální trh. Vývoj je prováděn za účelem přípravy stabilních a klinicky bezpečných a účinných přípravků. Jednotlivé přípravky se vyvíjí tak, aby splňovaly dosud nedosažené potřeby a specifické regulační požadavky, které mají různé regulační agentury.

Různé lékové formy, vyvinuté jako tablety (konvenční, žvýkací, rozpustné v ústech, s prodlouženým uvolňováním, enterosolventní, atd.), kapsle, polotuhé přípravky (masti, krémy, gely, roztoky) a tekutiny (roztok, suspenze), se zaměřují na terapeutické kategorie jako jsou antihypertenziva, antipsychotika, antikonvulziva, antidepresiva, antimykotika, antipsoriatika, léky na akné, atd.

Pro všechny tyto lékové formy je v Sinnaru, v Nashiku vybudováno velmi dobře vybavené moderní vývojové středisko, s vysoce kvalifikovanými vědci, kteří pracují v různých oborech.

Tým účastnící se na různých stádiích vývoje přípravků zahrnuje odborníky pro vývoj lékové formy, analytiky, specialisty na balení a skupinu pro převod technologie.

Nové chemické entity - chemie, výroba a kontrola (NCE-CMC)

Tato oblast výzkumu se zaměřuje na CMC část výzkumu nových chemických entit. Tato divize je tvořena týmy odborníků zabývajících se vývojem procesů, analytikých postupů a lékových forem. Tyto týmy se zabývají poskytováním analytické podpory chemickým objevům a vývojem procesů pro nově identifikované nové chemické entity, které jsou hlavními molekulami. Proces pro hlavní molekulu je vyvinut a optimalizován z různých aspektů, jako je vhodnost, komerční životnost, náklady, ekologie, rozšířitelnost, atd. Tato výzkumná skupina provádí také minerálovou optimalizaci, předběžné polymorfní studie, profilování nečistot a vývoj lékové formy hlavních molekul zvolených za kandidáty pro klinickou praxi.

V tomto zařízení se také provádí objasnění struktury, kompletní charakteristika, vývoj metodologie, studie stability, validace metody a studie fyzikálně-chemických vlastností této nové chemické entity. Interně vyvinuté technologie jsou převáděny do center schválených dle zásat SVP k výrobě klinických a výzkumných šarží lékových substancí a lékových přípravků. Toto oddělení připraví také chemickou, výrobní a kontrolní část registračních podání na nově vyvíjené a nové léky.

V Mahape, Navi Mumbai [Nový Bombay] se nachází dobře vybavené moderní zpracovatelské a analytické zařízení, které je vybavené moderními přístroji, např. NMR, LC-MS, XRD, DSC, TGA s cca 40 vědci, kteří pracují v různých oblastech výzkumu.

Další zařízení je vybudováno v Mahape a je určeno pro speciální lékové formy a bioanalytika.

Sinnar

Laboratoř pro vývoj lékových forem v Sinnaru se rozkládá na více než 3670 čtverečních metrech a zaměstnává více než 50 vědců, kteří mají zázemí účelově vybudovaných analytických laboratoří. Tento tým uspokojuje požadavky na nové produkty a vylepšení produktů pro indický, poloregulovaný a latinskoamerický trh.

V období 1999-2000 vyvinul tým 45 produktů, z nichž 20 bylo uvedeno na domácí trh a exportováno do zahraničí.

Mahape

Výzkumné centrum společnosti Glenmark v Mahape, Navi Mumbai [New Bombay] je sídlem druhé laboratoře pro vývoj lékových forem, která vyvíjí produkty pro regulované trhy v USA a EU.

V tomto zařízení je zaměstnán tým více než 70 vědců a je také vybaveno účelovými analytickými laboratořemi.