Služby

Společnost Glenmark Pharmaceuticals zajišťuje:

  • Výrobu a kontrolu širokého sortimentu vlastních produktů ve vysoké kvalitě.
  • Smluvní výrobu a balení širokého spektra lékových forem pro zahraniční i české smluvní partnery.
  • Smluvní kontrolu.

Společnost zajišťuje vysokou kvalitu všech vyráběných produktů prostřednictvím schválené kontrolní laboratoře, vybavené moderní instrumentální analytickou technikou. Všechny výrobní prostory, výrobní zařízení a používané technologie odpovídají evropskému standardu. Výroba a smluvní výroba širokého spektra farmaceutických produktů je zajišťována kvalifikovanými pracovníky s bohatými zkušenostmi ve farmaceutické výrobě a profesionálním přístupem.