Smluvní kontrola

Aqua pro iniectione a Aqua purificata podle platné verze ČL

 • čistota (včetně TOC)
 • mikrobiální znečištění (CPM)
 • mikrobiální znečištění (CPM+Enterobacteriaceae+Pseudomonas aeruginosa)
 • stanovení endotoxinů gelovou metodou

Suroviny, hotové výrobky HVLP, IVLP podle platné verze ČL

Mikrobiologické:

 • Mikrobiální znečištění kat. 2, 3a
 • Mikrobiální znečištění kat. 3b
 • Sterilita membránovou filtrací (Steritest)
 • Sterilita přímým očkováním
 • Stanovení endotoxinů chromogenní metodou
 • Stanovení endotoxinů gelovou metodou

Fyzikální a chemicko-fyzikální:

 • Stanovení pH potenciometricky
 • Hustota pyknometricky
 • Index lomu refraktometricky
 • Optická otáčivost
 • Teplota tání a teplota skápnutí
 • Měrná vodivost
 • Ztráta sušením
 • Síranový popel
 • Tenkovrstvá chromatografie
 • Spektrofotometrie ve viditelné oblasti
 • Celkový obsah organického uhlíku ve vodě pro farm. použití (TOC)
 • Zkoušky totožnosti iontů a skupin
 • Limitní zkouška na arsen
 • Limitní zkoušky ostatní
 • Stanovení obsahu gravimetricky
 • Stanovení obsahu titračně
 • Složitější a bezvodé titrace

Metody farmaceutické technologie:

 • Zkouška rozpadavosti tablet a tobolek
 • Oděr neobalených tablet
 • Velikost částic v topických přípravcích mikroskopicky

Kontrola čistoty prostředí:

 • Aeroskopicky
 • Spady
 • Stěry
 • Otiskové destičky
 • Otisky rukou
 • Kontrola sterilizace bioindikátory