Smluvní výroba

Společnost nabízí smluvní výroby v rozsahu stávajících výrobních povolení a v rozsahu distribučního povolení. Společnost má k dispozici kvalifikované pracovníky, prostory, zařízení a dopravní prostředky. Jsou vytvořené podmínky pro splnění náročných zakázek pro velké i malé farmaceutické firmy za ekonomicky výhodných podmínek v rámci zásad Správné výrobní praxe.

Výroba polotuhých lékových forem

Nabízíme smluvní výrobu širokého sortimentu mastí, krémů, gelů a suspenzí. Společnost má k dispozici vynikající výrobní zařízení pro homogenizaci přípravků. Vyrobené produkty je možné adjustovat do dóz nebo tub dle specifikace smluvního partnera.

Rozsah služeb:

 • výroba mastí, krémů, gelů „in bulk“
 • adjustace mastí do tub, kelímků, dóz
 • finální balení léčivých přípravků do papírových skládaček včetně PIL

Výroba pevných lékových forem

Nabízíme smluvní výrobu široké palety tablet, k dispozici je výrobní linka pro technologii vlhké a suché granulace, anebo pro přímé lisování. Tablety je možné adjustovat do blistrů nebo do lékovek, následně pak balit do papírových skládaček.

Rozsah služeb:

 • výroba tablet „in bulk“
 • adjustace tablet do blistrů (PVC, PE, PVDC)
 • adjustace tablet do lékovek
 • finální balení léčivých přípravků do papírových skládaček včetně PIL

Balení pevných lékových forem

Společnost provádí balení širokého sortimentu přípravků podle zadání smluvního partnera. Dále přebalování hotových přípravků do obalového materiálu jiné jazykové mutace.

Nabízené služby provádíme v režimu správné výrobní praxe a umožňujeme výrobcům a dodavatelům dodávat farmaceutické výrobky na český trh nebo jiné trhy v množstvích, jejichž výroba je pro mateřský závod neekonomická nebo jinak nevýhodná.

Rozsah služeb:

 • adjustace tablet/kapslí do blistrů
 • plnění do skleněných nebo plastových lékovek
 • etiketování lékovek
 • balení do papírových skládaček
 • značení přípravků pomocí bezkontaktního zařízení Injet
 • vkládání nebo výměna příbalové informace
 • balení do kartonů

Zajišťujeme vyhotovení obalových materiálů (skládačka, PIL, etikety) podle požadavků smluvního partnera.

Dovoz ze třetích zemí

Společnost vlastní výrobní povolení pro dovoz ze třetích zemí a tuto činnost aktivně provádí. Služby v rozsahu povolení zajišťujeme i pro smluvní partnery, protože disponujeme velkými skladovými plochami.

Skladový servis

Společnost je držitelem distribučního povolení a nabízí služby v režimu skladového servisu smluvním partnerům. Zajišťujeme distribuci svých výrobků vlastními dopravními prostředky. Jsme schopni zabezpečit dopravu Vašich výrobků k zákazníkům v České republice.